Projekat je danas u svom četvrtom kvartalu. U njemu se odvija kompilacija dosadašnjih rezultata istraživanja u svrhu njihovog publikovanja, ali i pisanje priloga sa preporukama za konzervaciju spomenika potrebnog za nominacioni dosije serijskog kulturnog dobra Granice Rimskog carstva i Uneskovu Listu svetskog nasleđa.

Takođe, započinjemo i prve korake u primeni konzervatorskih mešavina na samim spomenicima dunavskog limesa.

Ciljevi projekta

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.

Metodologija

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.

Ambicija projekta

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.

Očekivani uticaj

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.

Plan implementacije

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.

Projekat realizuju

Želite da saznate više o projektu?