Археолошки институт

Археолошки институт је водећа научно-истраживачка институција у Србији из области археологије, основана 1947. године, учесник бројних националних и међународних пројеката и део радне групе за израду номинационог досијеа за Унескову листу светског наслеђа, под именом „Границе Римског царства – Дунавски лимес у Србији“.

Руководилац пројекта MoDeCo2000 је др Емилија Николић, дипломирани инжењер архитектуре и научни сарадник Археолошког института. Уз организовање пројектних активности, врши синтезу података са терена и лабораторијских резултата, као и анализу архитектонског контекста узорака. Др Младен Јовичић, дипломирани археолог и научни сарадник истог института, задужен је за истраживање историјског контекста и усмеравање теренског рада на археолошким налазиштима. Емилијина интересовања обухватају историјске конструкције, материјале и технике грађења, као и техничку заштиту градитељског наслеђа. Младен има дугогодишње искуство у археолошким ископавањима, а његова поља интересовања обухватају порекло и употребу камена у римском периоду на територији данашње Србије, као и римску архитектуру. Обоје су дугогодишњи чланови тима који истражује римски град и легијско утврђење Виминацијум.

Желите да сазнате више о пројекту?