Општи подаци о културним добрима

Sirmium (Сремска Митровица)

АН 106 Сирмиум, Сремска Митровица, О. Сремска Митровица

Археолошко налазиште од изузетног значаја, I – VI век

Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе

 

Ad Herculem (Чортановци)

АН 118 Археолошко налазиште „Михаљевачка шума“ код Чортановаца, О. Инђија

Археолошко налазиште од великог значаја, IV век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

 

Acumincum (Стари Сланкамен)

АН Акуминкум, Инђија, Стари Сланкамен

Археолошко налазиште од великог значаја, I – IV век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

 

Singidunum (Београд)

АН 8 Антички Сингидунум, Београд

Археолошко налазиште, I – VI век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе града Београда

 

Castrum Octavum (Вишњица)

АН 9 Утврђење Ад Октавум, Вишњица, О. Палилула, Београд

Археолошко налазиште, IV, VI век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе града Београда

 

Брестовик (римска гробница)

СК 14 Касноримска гробница у Брестовику, О. Гроцка, Београд

Споменик културе од великог значаја, III (IV) век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе града Београда

 

Mons Aureus (Сеоне)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, I – IV век

Надлежност: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

 

Margum (Дубравица)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, I – IV век

Надлежност: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

 

Viminacium (Костолац)

АН 140 Виминацијум, Стари Костолац, О. Пожаревац

Археолошко налазиште од изузетног значаја, I – IV, VI век

Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе

 

Тврђава Рам (Рам)

СК 541 Тврђава Рам, Рам, О. Велико Градиште

Споменик културе од великог значаја, XV век

Надлежност: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

 

Lederata (Рам)

АН 102 Римско утврђење Ледерата, Рам, О. Велико Градиште

Археолошко налазиште од великог значаја, I – VI век

Надлежност: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

 

Cuppae (Голубац)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, I – VI век

Надлежност: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

 

Castrum Novae (Чезава)

АН 179 Локалитет Чезава, Добра, О. Голубац

Археолошко налазиште, I – VI век

Надлежност: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

 

Gerulata (Мироч)

АН 94 Остаци фортификације „Кастел“ на Мирочу, О. Мајданпек

Археолошко налазиште, II – VI век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Ниш

 

Diana (Караташ)

АН 103 Караташ – римско и византијско утврђење, Нови Сип, О. Кладово

Археолошко налазиште од изузетног значаја, II – VI век

Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе

 

Pontes и Трајанов мост (Костол)

АН 44 Каструм са Понтесом, Кладово, О. Кладово

Археолошко налазиште од изузетног значаја, II – IV век

Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе

 

Гламија (Ртково)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, IV – VI век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Ниш

 

Egeta 1, 3 (Брза Паланка)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, I – VI век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Ниш

 

Mora Vagei (Михајловац)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, IV век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Ниш

 

Aquae (Прахово)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, IV – VI век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Ниш

 

Ћетаће (Радујевац)

Неутврђено

Локалитет са археолошким садржајем, IV век

Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Ниш

 

Желите да сазнате више о пројекту?