Институт ИМС

Институт за испитивање материјала

Институт ИМС је једна од водећих националних институција у области испитивања грађевинских конструкција и материјала, настала из прве научно-истраживачке институције у Србији основане 1929. године. Лабораторија за камен и агрегат, као и она за везива, хемију и малтере, припадају aкредитованој Централној лабораторији ИМС-a.

Љиљана Миличић, дипломирани хемичар и руководилац Лабораторије за везива, хемију и малтере Института ИМС врши лабораторијска испитивања историјских малтера и дизајн конзерваторских мешавина, док Ивана Делић-Николић, дипломирани инжењер геологије и руководилац Лабораторије за камен и агрегат истог института, обједињује теренско и лабораторијско истраживање историјских материјала и природних сировина. Љиљанин професионални рад обухвата истраживања рециклираних материјала и сировина за грађевинску индустрију, док Ивана врши инспекцију камена историјских и савремених грађевина. Љиљана и Ивана имају дугогодишње каријере као учеснице важних националних пројеката са циљем развоја нових техничких решења у индустрији грађевинских материјала, кроз рад на инспекцији, сертификацији и контроли квалитета материјала, као и кроз  испитивања историјских материјала.

Желите да сазнате више о пројекту?