Концепт и методологија

Научни концепт пројекта заснован је на неколико идеја:

– Савремена наука о конзервацији захтева холистички мултидисциплинарни приступ, па зато предложени концепт полази од свеобухватног истраживања о сировинама и грађевинским технологијама из доба римске доминације у региону, које ће пружити вредне научне информације за практичну конзервацију грађевина.

– Истраживање поменутих тема је веома важно за процесе савремене градње јер може дати корисне информације за развој нових индустријских решења ослањајући се на прошлост и очување природних ресурса.

– Заштита историјских грађевина подразумева и очување традиционалних вештина потребних за овај процес, постајући тако један од начина очувања нематеријалног културног наслеђа.

– Прикупљене информације о грађевинским технологијама побољшавају научно разумевање заједница и њиховог свакодневног живота на једној територији кроз историју.

 

Пројекат укључује свеобухватна научна истраживања, теоријска и емпиријска, фундаментална и примењена, истраживачка и оријентисана на тестирање хипотеза. Процес подразумева прикупљање, опис, организацију и анализе података синтезом, индукцијом и дедукцијом, класификацијом, али и генерализацију и специјализацију, опис и поређење података и резултата.

 

Планирана методологија комбинује следеће активности:

– Прикупљање улазних података са посматрањем, описом, анализама и синтезом информација из области археологије и историје, архитектуре, геологије, технологије, хемије и конзервације, односно узорковање историјских малтера и сировина са лабораторијским карактеризацијом узорака;

– Дизајн излазних података са интерпретацијом и компилацијом улазних података, односно дизајн и тестирање конзерваторских малтера;

– Компилацију излазних података уз успостављање протокола, препорука и база знања за конзервацију

– Примену излазних података и резултата у пракси са надзором и њихову интерпретацију у грађевинарству, односно пробну примену конзерваторских малтера на терену;

– Комуникацију излазних података са објављивањем и дисеминацијом резултата истраживања пројекта.

 

Пројекат нуди холистички приступ кроз комбиновање резултата археолошких и архитектонских истраживања са истраживањима геологије предела, дајући релевантне улазне податке за геолошка, хемијска и технолошка истраживања у лабораторији. Добијени резултати укључују нова научна сазнања из археологије, архитектуре, науке о конзервацији, технологије и инжењеринга материјала, геологије и хемије локалних сировина, а успостављају се важне везе са конзерваторском праксом у виду предлога  рецепата за израду конзерваторских малтера и њихове касније примене на терену.

 

 

 

Желите да сазнате више о пројекту?