Cover for Modeco2000
331
Modeco2000

Modeco2000

Nalog je izrađen sredstvima Fonda za nauku Republike Srbije. Za sadržinu je isključivo odgovoran

15 hours ago

Divno naučno drušvo i naš projekat u njemu!Sa predavanjem "Recognising the Value of Historic Mortars: From a Database to an Exhibition", učestvovali smo na 8th Balkan Symposium on Archaeometry održanom u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Institut za nuklearne nauke " Vinca" i Narodni muzej u Beogradu. Hvala organizatorima na prijatnoj atmosferi tokom skupa, u kojoj smo upoznali veliki broj kolega, a posebno dr Romanu Balvanoviću i prof. dr Ljiljani Damjanović-Vasilić na predsedavanju sesijom u kojoj smo izlagali!#modeco2000 #promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #TehnološkifakultetNoviSad #InstitutIMS Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #romanmortars #institutvinca #narodnimuzej #narodnimuzejsrbije#historyofarchitecture #romanarchitecture #constructionhistory #zastitaspomenika #FrontiersoftheRomanEmpire #Danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

World Architecture Day is today!Webinar Architecture for Wellbeing. Moderator prof. dr Ružica Božović-Stamenović! ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Još jedna promocija rezultata našeg projekta na naučnim skupovima, i to dvostruka!Sa predavanjem "Natural Brick of Viminacium" i posterom "Chemical Analyses of Historical Mortars from the Roman Period in Serbia" učestovali smo na konferenciji u Beogradu, u organizaciji The Serbian Ceramic Society, pod imenom Advanced Ceramic and Application Conference X. Hvala organizatorima na pozivu za učešće!#modeco2000 #promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #TehnološkifakultetNoviSad #InstitutIMS Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #serbianceramicsociety #romanmortars#historyofarchitecture #romanarchitecture #constructionhistory #zastitaspomenika #FrontiersoftheRomanEmpire #Danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Još jedan od rezultata našeg projekta 😊Nadamo se da će se sve više studenata različitih usmerenja zainteresovati za temu istraživanja istorijskih materijala, i tako, u budućnosti, polako, unaprediti konzervatorsku nauku i praksu u Srbiji! #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #conservation #historicmortars #education #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

6th Historic Mortars Conference in Ljubljana HMC 2022 - old and new friends and colleagues from the world community of historic mortars researchers - the wonderful conference, wonderful colleagues, and wonderful city celebrating the 150th anniversary of the birth of Jože Plečnik! Many thanks to the Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Ljubljana, and to our friends and colleagues from this institution for the organization!See you all in three years at HMC2025, in Padua!And meanwhile, in Viminacium, at the 2nd workshop for the conservation of the Danube Limes 😊#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #HMC2022 #historicmortars #ljubljana #historyofarchitecture #romanarchitecture #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Rimske opeke za igranje!Opeke u razmeri 1:10 za izradu maketa rimskih zidova uz upotrebu krečnog maltera, jednu od budućih edukativnih aktivnosti u promociji rezultata projekta MoDeCo2000!#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

www.youtube.com/watch?v=JVoDz-_xYAo ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

www.youtube.com/watch?v=YPj6ODSqyUw ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Naš Mladen nas uvek iznenadi svojim savršenim malim fimskim projektima... 🥰 #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #protectapromis #romanarchaeology #trajansbridge #trajanovmost #ponstraiani #podulluitraian #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Kad je neki spomenik tako poseban za istraživače...Ponovna poseta tima MoDeCo2000 Trajanovom mostu i druženje sa meštanima, uz pregled i uzorkovanje od strane biologa tima Protecta-Promis!#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #protectapromis #romanarchaeology #trajansbridge #trajanovmost #ponstraiani #podulluitraian #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Sa našim projektom učestvovali smo i na XXV Limes Congress - International Congress of Roman Frontier Studies u Holandiji!Hvala koleginici Ivani Kosanović na učešću u izlaganju i Ljubomiru Jevtoviću na fotografijama!#modeco2000 #promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #TehnološkifakultetNoviSad #InstitutIMS Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #limescongress #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #constructionhistory #zastitaspomenika #FrontiersoftheRomanEmpire #Danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Za potrebe našeg projekta i uzorkovanja istorijskih sirovina ovog proleća smo ponovo "otkrivali" stara arheološka otkrića... Jama, kreč i vila na Viminacijumu... #modeco2000 #promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #TehnološkifakultetNoviSad #InstitutIMS Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #FrontiersoftheRomanEmpire #Danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

While we were building a workshop wall in Viminacium together...🧱🧱🧱Viminacium Arheološki park/ Archaeological park #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #hotmixedmortars #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

One of Viminacium workshop moments with hot-mixing...Viminacium Arheološki park/ Archaeological park #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #hotmixedmortars #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

English Heritage, Dover Castle i umetnost u pesku, sa Sandinyoureye...www.youtube.com/watch?v=7Pb0Z38GWhI&t=4s#modeco2000 #promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #TehnološkifakultetNoviSad #InstitutIMS Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #FrontiersoftheRomanEmpire #Danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

"I think it's really, really powerful to be in an environment where you can combine your skills and your different perspectives, and then you get much more diverse and creative solutions."Natalie Homsi, Stanford University undergraduate student, while speaking about multidisciplinary work 👏👏👏www.youtube.com/watch?v=0T46TDDt-zs#modeco2000 #promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #TehnološkifakultetNoviSad #InstitutIMS Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #stanfordearth #vesuvius #FrontiersoftheRomanEmpire #Danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Poslednji, peti dan međunarodne radionice projekta MoDeCo2000 u Viminacium Arheološki park/ Archaeological park.Dan smo proveli uz predavanja iz oblasti ispitivanja istorijskih maltera i kamena, ali i pigmenata i stakla, uz druženje sa konzervatorima, arhitektama i arheolozima, hemičarima, biolozima i fizičarima! Sa nama su bili: dr Maja Franković, dr Dragana Gavrilović, Maria Argirova, dr Nikola Unković i dr Milica Ljaljević Grbić, Ivan Vanja Martinović, Ena Takač i Jelena Šćekić, dr Silvana Blaževska, dr Bojan Miljević i dr Roman Balvanović.Pre svih njih, naš specijalni gost je bio Branko Orbanić, arhitekta, specijalista za gradnju suhozida, tehnike koja je od 2018. godine na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa (ich.unesco.org/en/RL/%20art-of-dry-stone-walling-knowledge-and-techniques-01393), proizvođač kreča i pigmenata na tradicionalni način, koji iza sebe ima desetine izvedenih radova na konzervaciji istorijskih spomenika u Hrvatskoj. Nadamo se da ćemo vrlo brzo organizovati specijalnu radionicu sa Brankom, kako bi nam preneo deo svog velikog znanja i iskustva iz oblasti arhitektonske konzervacije! A naš zid od prethodnog dana? Nakon što smo ga svi zajedno grubo ozidali, Nigel Copsey je (krišom, dok mi nismo gledali 🙂), uz Vanesinu pomoć, zanatski, ali i umetnički, doterao našu malu strukturu, koja i danas izgleda savršeno kao i tada...Hvala svim predavačima i učesnicima!Za fotografije, hvala Goranu Stojiću i Ivanu Bogdanoviću 🙂#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #protectapromis #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Naš MoDeCo2000 među zelenim Promis projektima! ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

youtube.com/shorts/bEZfXq8fBqE?feature=share#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #hotmixedmortars #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000samom ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Četvrti dan međunarodne radionice projekta MoDeCo2000 u Viminacium Arheološki park/ Archaeological park... Uz vođenje i kontrolu Nigel Copsey, koristeći elemente dragocenog znanja i ogromnog iskustva koje je sa nama podelio, svi smo zajedno ozidali jedan savršen zid (uz nešto veće procentualno učešće žena u samom zidanju 🙂). Tako je nastala ova, za naš projekat, dragocena mala struktura, uz upotrebu tradicionalnih materijala, a najviše rimske opeke Viminacijuma, škriljca korišćenog kroz sve periode života predela Viminacijuma i krečnog maltera. Njeno stanje je predmet praćenja našeg projekta u budućnosti. Thank you Nigel Copsey!Sati su proleteli kroz divno druženje među učesnicima! A posle nekoliko sati zidanja, ponovo su usledila predavanja, danas iz oblasti istorije arhitekture, konzervacije i prezentacije nasleđa, ali i neizbežne teme ispitivanja maltera: prof. dr Ioanna Papayianni, dr Slavica Vujović, Rastko Vlajković, dr Burcu Tasci Ozdemir, Aleksa Jelikić, Ljubomir Jevtović, prof. dr Ana Radivojević, dr Igor Bjelić, dr Bojan Popović, dr Tino Leleković i dr Helena Hiršenberger.Hvala svim predavačima i učesnicima! Za fotografije, hvala Goranu Stojiću i Nemanji Mrđiću 🙂#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000samom ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Treći dan naše projektne radionice: dva predavanja, a onda celodnevna ekskurzija, naravno, niz Dunav, Tvrđava Golubački grad, Nacionalni park Đerdap - Djerdap National Park! Deo rute je bio prilagođen više onima sa malo kondicije 😁, ali su na kraju ipak svi poneli divne utiske sa Đerdapa...Predavanja su održali dr Florian Matei-Popescu i dr Ivan Bogdanović.Za fotografije, hvala Goranu Stojiću, Ivanu Bogdanoviću i Ivani Kosanović.#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #golubacfortress #djerdapnationalpark #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Drugi dan međunarodne radionice projekta MoDeCo2000 u Viminacium Arheološki park/ Archaeological park: prve prave impresije kroz praktične demonstracije pripreme krečnih maltera uz jednako impresivnu priču Nigel Copsey!A posle njih, savršena predavanja iz oblasti primene geologije, fizike i hemije u okvirima ispitivanja istorijskih građevinskih materijala: prof. dr Vladica Cvetković, prof. dr Kristina Šarić, dr Yotam Ascher, prof. dr Ljiljana Damjanović Vasilić, prof. dr Maria Stefanidou, dr Simone Dilaria, prof dr. Anna Arizzi, prof. dr Michele Secco i dr Andreja Sironić.Hvala svim predavačima i učesnicima! Za fotografije, hvala Goranu Stojiću, Nemanji Mrđiću i Ivani Kosanović 🙂#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Thank you for the support!!! ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

youtu.be/UkRDijGfvtI ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Danas delimo atmosferu prvog dana naše radionice kroz fotografije nastale tokom predavanja, obilaska Viminacium Arheološki park/ Archaeological park, druženja i ... večernjeg koncerta!Hvala svim učesnicima i predavačima koji su uz naš tim pozdravili prisutne i izložili svoja istraživanja: dr Miomir Korać, dr Snežana Golubović, prof. dr Dubravka Đukanović, prof. dr Jaroslav Katona, dr Nemanja Mrđić, dr Alexandra Teodor, i Nigel Copsey.Zahvaljujemo se kolegama Goranu Stojiću i Ivanu Bogdanoviću na fotografijama. 🙂#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Hvala vama, drage kolege Завод за заштиту споменика културе Краљево što ste bili sa nama! Čekaju nas sve nova okupljanja i slične radionice! #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #romanarchaeology #romanmortars #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Od odabira i pripreme uzoraka u laboratorijama IMS instituta, preko njihovog postavljanja na metalne panele, do jedinstvene izložbe rimskih maltera na Viminacijumu u sklopu naše nedavne projektne konferencije sa radionicom!Hvala Milanu Pavloviću na celoj radnoj smeni provedenoj u neprekidnom sečenju i poliranju uzoraka!Hvala Neveni Alavuk na noćnoj postavci uzoraka, obeležavanju i finom podešavanju svih elemenata naše izložbe!I... hvala Goranu Stojiću što je bio tu da fotografski zabeleži naše oduševljenje jednim tako sitnim predmetom, koji je glavni akter našeg projekta - fragmentom rimskog maltera ... 🙃#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #romanarchaeology #romanmortars #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Данас се обележава Дан науке у Србији и дан рођења Николе Тесле, једног од највећих светских умова и наших најзнаменитијих научника.Наука је саставни део живота и без науке не би било напретка и успона цивилизација. У корену сваке промене која је допринела развоју човечанства, стоји управо наука, стално преиспитујући начине на који свет може да буде бољи, него што је био јуче.Наука помера границе могућег, стварајући решења која мењају наш свет. Замислимо само свет без струје и Теслиног немерљивог доприноса друштву кроз развој система напајања наизменичном струјом. Наши научници су оставили дубоки траг у науци и наставиће да то чине и у будућности, доприносећи прогресу својим идејама, знањем, енергијом, али пре свега жељом да побољшају свет у коме живимо.Фонд за науку Републике Србије ће наставити да кроз финансирање пројеката пружа подршку научноистраживачким организацијама и научницима да померају границе науке и допринесу унапређењу свих области живота, како појединаца, тако и целог друштва:282 научноистраживачка пројекта који се тренутно реализују у оквиру 5 програма Фонда за науку1987 укупно пријављених пројеката на 6 програма1737 истраживача ангажованих на пројектима - 1008 жена и 729 мушкараца117 научноистраживачких организација3 нова програма у 2022. кроз које ће се финансирати пројекти, чиме ће се повећати број истраживача, НИО и пројеката који ће добити подршку Фонда за науку.Укупно је за реализацију пројеката у оквиру 8 програма издвојено 74,4 милиона евра, из буџета Републике Србије и из међународних извора. Ова средства ће помоћи научницима да се баве истраживањима која ће продубити фундаментална знања о свету око нас, допринети заштити животне средине, унапређивати нове методе у дијагностиковању и лечењу болести, развијати нове технологије које ће омогућити ефикасније коришћење ресурса у свим аспектима живота, од пољопривреде, преко индустрије до свакодневног живота, развијати решења у области вештачке интелигенције, као једне од области које из корена мењају начин на који наш свет функционише.🎨: dribbble/zmagumyan#fondzanauku #sciencefundserbia #dannauke #nikolatesla #naukacespasitisvet #trustinscience #nauka #sfrs ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Konferencija ISA 2020/2022, i poseta Ruínas do Teatro Romano de Lisboa, a u njemu pregršt arhitektonskih fragmenata i prikaz tehnika zidanja primenjenih u građevini rimskog pozorišta čije ostatke danas pronalazimo umetnute u gusto gradsko tkivo velikog grada. Nešto slično planiramo i mi, a kao jedan od rezultata našeg projekta....museudelisboa.pt/pt/nucleos/teatro-romanowww.lisboa.pt/atualidade/reportagens/teatroromanodelisboalisboasecreta.co/teatro-romano-lisboa/#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #teatroromanolisboa #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

World Archaeological Congress, Wac-9, Prag, i projekat MoDeCo2000! #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #wac9 #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Sutra ujutru nastupamo... World Archaeological Congress u Pragu i naš projekat!#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #wac9 #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Podsećamo se uspešne radionice projekta Protecta-Promis u kojoj smo imali čast da učestvujemo.Hvala timu projekta Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na pozivu! Nadamo se da će naša saradnja biti nastavljena i ubuduće!Ideja je bezbroj!#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #protectapromis #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Nakon samo nekoliko dana od završetka naše konferencije u Viminacijumu, danas smo učestvovali na konferenciji CHEMCH - 6th International Congress Chemistry for Cultural Heritage 2022, 4 July 2022 - 8 July 2022 - Ravenna, Italy, sa prezentacijom Lime Mortars Containing Clays for the Conservation of the Danube Limes!eventi.unibo.it/chemch2022/history-and-scopeFotografija učesnika: eventi.unibo.it/chemch2022Za dva dana nas čeka još jedna međunarodna konferencija na kojoj ćemo predstaviti naš projekat...#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium ##romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Priča o našoj radionici sa Najdželom Kopsijem se širi... #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Hvala RTS Nauka na podršci našem projektu! #modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #rtsnauka #viminacium #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Dear friends and colleagues, it would not be a success without you! Your great knowledge and experience meant a lot to all of us!Thank you!We are glad that new scientific cooperations are wished to be developed after this conference - between our project and participants, as well as between participants themselves. Those are the most important results of any conference - connections between researchers!#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #laboratoryofbuildingmaterialsauth #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Our conference with workshop in Viminacium Arheološki park/ Archaeological park has been successfully finished! Many thanks to all the great professors and researchers from Greece, Italy, Spain, Romania, Bulgaria, Croatia, Israel, Turkey, North Macedonia, and Serbia for sharing their immense knowledge with us! We were really honoured for having you with us!After 37 lectures, 2 practical workshops and 85 participants from Greece, Italy, Spain, Romania, Bulgaria, Croatia, Israel, Turkey, North Macedonia, Montenegro, and Serbia, we feel so proud! We thank all lecturers, but also all those who came to listen to the lectures and participate in the practical workshops, sharing their experience in the area of the protection of the cultural heritage during fruitful conversations developed during the event.Special thanks, great respect, and gratitude go to our special guest from England, who held lectures and practical workshops, the wonderful Nigel Copsey, whose passionate love and commitment to the use of traditional lime mortars made us all coming from the area of the research and protection of cultural heritage who think the same way, feel special and important, giving our work an important added value! Thank you for being a fighter for the use of traditional materials in architectural conservation and salvage of traditional building techniques! We all participated in your workshops with great passion and enthusiasm! We hope you will come again to Serbia! And, thank you, Vanessa, for being a support to Nigel and spending your time with us! We also give great respect and many thanks to Branko Orbanić from Croatia, for sharing his great experience and knowledge, whose presence, love for traditional materials, and restoration greatly completed our workshop and opened new possibilities for cooperation in the near region. We are looking forward to having you with us very soon! Again, the female support was essential, so thank you, Gracijela, for being with us as well!Many thanks to Dubravka Đukanović, director of the Institute for the Protection of Monuments of Serbia for supporting our project and being with us at the event, as well as to Snežana Golubović, vice director of the Institute of Archaeology, and Jaroslav Katona, vice dean of the Faculty of Technology Novi Sad.Our great gratitude goes to the director of the Institute of Archaeology Miomir Korać who honestly helped us during the whole preparation process and the very event, being the unreserved support.Last, but not least, many thanks to the Viminacium research team and colleagues from the Institute of Archaeology, who were there all the time - as lecturers, and invisible people behind, helping this workshop succeed - Nemanja Mrđić, Ivana Kosanović, Goran Stojić, Ivan Bogdanović, Bojan Popović, Igor Bjelić, Kristina Ponjavić, Dragana Gavrilović, Ljubomir Jevtović, Saša Redžić and Angelina Raičković-Savić, as well as to our young colleagues Nevena Alavuk, Petar Kojadinović, and Kristina Živković, and students from the Faculty of technology Novi Sad. Our thanks go also to the staff of Viminacium Limes park who hosted us for 6 days!And... we did not forget those people who helped us immensely during the practical work on the site - Dragan and Dragi, who also hosted Nigel in the afternoons, while he secretly visited his newly built structure, making it better and better with every new touch he gave to it...The MoDeCo2000 project team thanks you all!Photo by: Nemanja Mrđić#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #viminacium #nigelcopsey #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Kolege zainteresovane za online prisustvo predavanjima na našoj radionici mogu se prijaviti na email adresu e.nikolic@ai.ac.rs.#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Jos dva dana do pocetka nase radionice...#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

I uzorci maltera se spremaju za našu radionicu kao i mi...#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

#modeco2000 #Promis #fondzanauku #naucniprojekti #ArheološkiinstitutBeograd #tehnološkifakultetnovisad #institutims Arheološki institut, Beograd Tehnološki fakultet Novi Sad #heritage Фонд за науку Републике Србије - Science Fund of the Republic of Serbia #auth #romanarchaeology #conservation #historyofarchitecture #romanarchitecture #materialscience #constructionhistory #zastitaspomenika #frontiersoftheromanempire #danubelimes #romanhistory #heritageconservation #ourmodeco2000 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Gosti naše konferencije i radionice od sledeće nedelje:profesori i istraživači Laboratorije za građevinske materijale Građevinskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu! ... See MoreSee Less
View on Facebook